De gevolgen van de nieuwe privacy wet (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacy wet  - AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en gelden dezelfde privacy-regels voor heel Europa. De Nederlandse Wbp komt hiermee te vervallen. Er gelden dan nieuwe regels voor het verkrijgen, verwerken en bewerken van persoonsgegevens. De AVG voegt niet alleen nieuwe regels toe. Bestaande regels zijn ook flink aangescherpt. 

Voor bijna elke website gelt dat er gegevens worden verwerkt. Denk aan een contactformulier, de mogelijkheid om je in te schrijven voor een nieuwsbrief, het doen van een bestelling of reservering, het kunnen aanmaken van een account, koppeling met Google Analytics, Google Adwords, etc. 

Hoe maak je je website of webshop AVG-proof?
Hieronder enkele zaken waarmee je rekening moet houden:

  • Verzamel je persoonsgegevens? Stel dan een privacyverklaring op en plaats deze op je website. Geef hierin duidelijk aan hoe je omgaat met de verkregen informatie, hoe lang je deze bewaard en hoe iemand een verzoek kan doen om zijn gegevens in te kijken (recht op inzage) mét de mogeliljkheid hoe zij deze gegevens kunnen laten aanpassen of verwijderen (recht op vergetelheid).
  • Zodra je persoonsgegevens via een website verkrijgt, moeten deze gegevens via een beveiligde verbinding (SSL-certificaat) verlopen. 
  • Vraag om zo weinig mogelijk persoonsgegevens, alleen de noodzakelijke. Geef ook duidelijk aan waarom je om deze gegevens vraagt en laat de persoon voor elk doel toestemming geven.
  • Zodra je op jouw website gebruik maakt van functionele cookies (Google Analytics, Google Adords, etc.) dan ben je verplicht om tijdens het bezoek van de website een cookie verklaring te tonen en te vragen om hiermee akkoord te gaan om de rest van de website te kunnen bezoeken.
  • Plaats de privacy verklaring goed zichtbaar op de website.
  • Plaatst in of onder het formulier "Lees onze privacy verklaring" en laat het woord privacy verklaring dan linken naar de desbetreffende pagina.
  • Laat checkboxen altijd leeg, geef de persoon zelf de mogelijkheid om iets aan te vinken.
  • Je mag nooit vragen naar iemands godsdienst, ras of gezondheid.

Hoe serieus moet ik de AVG nemen?
Zeer serieus! De boetes die onder de nieuwe wet opgelegd kunnen worden zijn hoog. Er kunnen boetes opgelegd worden tot € 20 miljoen of tot 4% van de jaarlijkse omzet. De verwachting dat de AVG serieus nageleefd gaat worden, wordt mede aangescherpt doordat er tot mei 2018 een ‘grace period’ geldt om de nieuwe regels te implementeren. Bovendien geldt de AVG voor élke organisatie binnen Europa; niet alleen grote organisaties of multinationals. 

Nieuwe AVG frustrerend? Marketing Coach regelt het graag voor u!

Zie je door de bomen het bos niet meer? Marketing Coach helpt!

Wij kunnen ons voorstellen dat je denkt "HELP, ik weet hier niets van en heb hier geen tijd voor!" Wij helpen je graag! We starten met een inventarisatie van je website of shop, brengen alles in kaart, schrijven de privacy verklaring en plaatsen deze eventueel op je website, verzorgen, indien nog niet aanwezig een SSL-Certificaat, plaatsen de cookie melding en maken een lijst op met welke partijen je een verwerkersovereenkomst af moet sluiten. 

Wil je meer informatie hierover of het gehele traject aan ons uitbesteden? Neem dan contact met ons op.

CONTACT

© Marketing Coach